Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Místní poplatky v roce 2020

Místní poplatky v roce 2020Datum konání:
2.1.2020
Datum ukončení:
31.3.2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 činí dle vyhlášky obce Morašice č. 1/2019  400 Kč na osobu a rok. V případě objektů ve kterých není trvale hlášena žádná osoba činí poplatek za takovou stavbu 400 Kč. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6-ti let věku a senioři od 80-ti let věku. 

Místní poplatek ze psů pro rok 2020 dle vyhlášky obce Morašice č. 2/2019 činí 60 Kč za prvního psa a 120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka. Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku za nového psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Místní poplatky jsou splatné do konce března 2020.

Platbu je možné provést v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách nebo převodem na účet obce č.: 5424531/0100. V případě bezhotovostního převodu uveďte variabilní symbol nebo do textu zprávy uveďte plátce, místní část a číslo popisné, případně evidenční. V případě placení obou poplatků, zašlete platby odděleně. Pokud variabilní symbol nemáte, obraťte se na obecní úřad na tel. čísle 469 695 837 nebo na e-mail: urad@obecmorasice.cz . Variabilní symboly přidělené v roce 2020 zůstávají pro následující roky stejné.