Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Povinně zveřejňované informace - puvodni

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Morašice

2. Důvod a způsob založení

Obec Morašice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. jako územně samosprávný orgán.  

3. Organizační struktura

Obec Morašice má patnáctičlenné volené zastupitelstvo obce, radu obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor. Rada zřídila sociálně-kulturní komisi.

Příspěvková organizace:  Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim

4. Kontaktní spojení:

4.1.-2. Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Morašice
Morašice 17
538 02 Morašice u Chrudimi

4.3. Úřední hodiny:

Po, St  8.00 - 12.00,     14.00 - 17.00
Pá       8.00 - 12.00

4.4. Telefonní číslo: 469 695 837

4.5. Číslo faxu: 469 695 837

4.6. Adresa Internetové stránky: www.obecmorasice.cz

4.7. Adresa e-podatelny:

Elektronické podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec.morasice@c-box.cz

       ID datové schránky: usca438

5. Bankovní spojení

Komerční banka Chrudim

Číslo účtu: 5424531/0100    

6. Identifikační číslo

00270547

7. Daňové identifikační číslo

CZ0027547

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů: 

Vyhlášky a usnesení

Úřední deska

8.2. Rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet

 9, 10 a 11.- Žádosti o poskytnutí informace, příjem dalších podání, opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Řešení životních situací http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 

14. Předpisy

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128//2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2  Vydané právní předpisy   

Vyhlášky a usnesení

15. Úhrady za poskytování informací 

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.