Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Poplatky 2024

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2024

 

Nová výše poplatku za komunální odpad!!!

 

Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba:

  • která má v obci trvalý pobyt. Jedná se i o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt; který pobývá na území ČR po dobu delší než 3 měsíce; který požádal o udělení mezinárodní ochrany.
  • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území obce Morašice, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

Roční sazba poplatku: 500,- Kč/poplatník.

 

Osvobození od poplatku, které je poplatník povinen oznámit:

·         děti do 6-ti let věku

·         osoby starší 80-ti let, které mají v obci trvalý pobyt.

 

Poplatek ze psů:

Poplatníkem je:

fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo

na  území obce.

Roční sazba poplatku: za prvního psa 60,- Kč

                                          za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč

Osvobození od poplatku, které je poplatník povinen oznámit a doložit:

·         osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách obce www.obecmorasice.cz , v sekci Obecní úřad/Vyhlášky, nařízení ……, kde jsou zveřejněny obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o místním poplatku za odpad a č. 2/2023 o místním poplatku ze psů.

 

U obou poplatků platí povinnost ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti

do 30-ti dnů od změny, která nastala. 

 

Splatnost poplatků je od 2.1. do 31.3.2024. Složenky poplatníkům nezasíláme!  

Po tomto termínu se může stát, že vám popelnice nebudou vyváženy.

 

Způsoby úhrady poplatku:

  • hotově v úředních hodinách na obecním úřadu
  • bezhotovostním převodem na účet obce č. 5424531/0100  s variabilními symboly,

které jste používali v minulých letech. Platbu za psy posílejte jako samostatnou platbu s příslušným variabilním symbolem. Platby jsou automaticky přiřazovány ke správné pohledávce. Pokud ještě nemáte přidělen variabilní symbol,  na požádání vám jej sdělíme telefonicky na čísle 469 695 837 nebo na e-mailu urad@obecmorasice.cz .

Placení platební kartou není možné.

 

Úřední hodiny obecního úřadu:  Pondělí, středa   8.00 – 12.00     14.00 – 17.00 hod.

                                                            Pátek                   8.00 – 12.00