Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 1.1.2019
Obecně závazná vyhláška č.2_2017 - školský obvod ZŠaMŠ.pdf 6.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1_2017 o ochraně nočního klidu.pdf 6.5.2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2016   OZV 22016.pdf 15.10.2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 - stanovení systému sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů  OZV 32016.pdf 15.10.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016    OZV 12016.pdf 15.10.2016
Obecně závazná vyhláška č.2 2011 - poplatek ze psů

1.1.2011

Řád veřejného pohřebiště.doc 4.1.2008

Usnesení zastupitelstva obce

27.6.2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 27.6.2019.pdf
29.3.2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 29.3.2019.pdf
21.12.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 21.12.2018.pdf
2.11.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 2.11.2018.pdf
2.11.2018 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.11.2018.pdf
26.9.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 26.9.2018.pdf
22.6.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 22.6.2018.pdf
23.03.2018  Usnesení zastupitelstva 23.03.2018.pdf
21.12.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 21.12.2017.pdf
27.9.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 27.9.2017.pdf
28.06.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 28.06.2017
19.4.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 19.04.2017.pdf
23.1.2017  Usnesení a zápis ze zasedání ZO konaného dne 23.1.2017.pdf
24.03.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.3.2016.pd
10.06.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.6.2016.pdf
24.06.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.6.2016.pdf
27.09.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi dne 27.09.2016.odt 
23.11.2016 Usnesení zastupitelstva dne 23.11.2016.pdf
21.12.2016 Usnesení a zápis ze zasedání ZO konaného dne 21.12.2016.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon