Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

Znak obce

znak obce            vlajkaZastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2001 znak a vlajku obce dle návrhu heraldika Miroslava J. Pavlů. Následně jsme požádali Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o udělení obecních symbolů. Znak obce je tvořen černo-zlatou šachovnicí, která symbolizuje pět osad, tvořící současné Morašice. List bílého leknínu na modrém pozadí, tzv. „lekno“ byl původní erb rodu vladyků z Mrdic, kteří byli držiteli osady v období feudalismu. Znak doplňuje ještě hlava kohouta v červeno-černém provedení na bílém pozadí – kohout je atributem sv. Víta, kterému je zasvěcen starobylý morašický kostel (připomíná se již v roce 1350, mj. se v něm nalézají náhrobníky Hamzů Bořků ze Zábědovic ze 16. století. Vlajka je totožná se znakem. 

O obci

Přírodní podmínky konfigurace terénu, jakoBačalský mlýn i kvalita zemědělského a lesního fondu ovlivnily historický vývoj – strukturu osídlení. Řada drobných sídel (osady, dvory) – Bačalský mlýn, Dubina, Dolany, Palučiny dotvářejí ve volné krajině charakter podhorské oblasti. Původní zástavba je zachována a svým charakterem – převážně obytným se zemědělským zázemím – je typická pro venkovskou kraji v této oblasti. Správním územím obce je vedena hustá síť silnic III. tříd, které propojují jednotlivé obce či jejich části.

Morašice OrlíkObec se nachází v základním povodí Bylanky. Bylanka zde má poměrně dobrou kvalitu vody, v horních částech se potýká v letních měsících s nedostatkem průtoku. Bylanka napájí v území dva rybníky Horní a Dolní. Horní rybník je po revitalizaci využíván k chovu ryb. Byla dokončena celková revitalizace rybníka Orlík, ležícího na Bylance jihozápadně od Morašic.

V obci Janovice se nachází středověké tvrziště „Rozpakov, v Morašicích areál kostela sv. Víta a tvrziště. Všechny jmenované památky jsou evidovány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Chrudim.