Drobečková navigace

Úvod > Odpady > Třídění komunálního odpadu

Způsob a rozsah odděleného soustřeďování komunálního odpadu

Vyhláška č. 1/2020 popisuje oddělené soustřeďování komunálního odpadu na jednotlivé složky:
biologické odpady rostlinného původu
papír (modré kontejnery)
plasty včetně PET lahví, nápojové kartony (žluté kontejnery)
sklo (zelené kontejnery)
kovy
nebezpečné komunální odpady (mimořádný svoz)
objemný odpad (mimořádný svoz)
jedlé oleje a tuky (černá popelnice s vhozem označená nápisem „Jedlé oleje a tuky“)
směsný komunální odpad (černé popelnice u nemovitostí)

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY ROSTLINNÉHO PŮVODU likvidují občané v domácích kompostérech.

 

TŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, umístěných:

Morašice – "klec" před obecním úřadem - papír (uzavřené krabice nebo svázané kartony)

Morašice –  u mlýna (č.p. 13) – papír, plasty, sklo, textil, jedlé oleje a tuky

Dubina – u autobusové zastávky – papír, plast, sklo

Holičky – u autobusové zastávky –  plast, sklo

Holičky – nová zástavba – plast, sklo, papír  

Janovice dolní – před odbočkou na Holičky – plast, sklo, papír, textil

Janovice horní – u hasičárny – plast, sklo

Skupice – u autobusové zastávky – plast, sklo, papír

Zbyhněvice – křižovatka proti č.p. 29 - plast, sklo, papír

 

KOVY  sběr a svoz kovů probíhá před svozem objemného a nebezpečného odpadu – přesný termín je vyhlášen předem. 

 

OBJEMNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD  svoz je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Svoz proběhne 17.4. a 18.9.2024.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY - v Morašicích u mlýna č.p. 13 - černá popelnice s vhozem pro plastové lahve označená nápisem. 

 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD  popelnice umístěné v domácnostech. Případně sběrné pytle označené logem svozové společnosti AVE, které jsou k zakoupení na obecním úřadu.