Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, nařízení, usnesení zastupitelstva a zákony

Vyhlášky, nařízení, usnesení zastupitelstva a zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.7.2020
Obecně závazná vyhláška č.2_2017 - školský obvod ZŠaMŠ.pdf 6.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1_2017 o ochraně nočního klidu.pdf 6.5.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015  OZV 2_2015.pdf

12.4.2015

Nařízení obce 

 Řád veřejného pohřebiště  1.7.2020

Usnesení zastupitelstva obce

13.12.2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 13.12.2023.pdf
15.11.2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 15.11.2023.pdf
6.9.2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 6.9.2023.pdf
28.6.2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 28.6.2023.pdf
29.3.2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 29.3.2023.pdf
16.12.2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 16.12.2022.pdf
19.10.2022 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.10.2022.pdf
21.9.2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 21.9.2022.pdf
15.6.2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 15.6.2022.pdf
24.3.2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 24.3.2022.pdf
22.12.2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 22.12.2021.pdf
4.11.2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 4.11.2021.pdf 
30.9.2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 30.9.2021.pdf
30.6.2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 30.6.2021.pdf
24.5.2021  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 24.5.2021.pdf
15.4.2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 15.4.2021.pdf
17.1.2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 17.12.2020.pdf
24.9.2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 24.9.2020.pdf
25.6.2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 25.6.2020.pdf
24.4.2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 24.4.2020.pdf
18.12.2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 18.12.2019.pdf
20.9.2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 20.9.2019.pdf
27.6.2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 27.6.2019.pdf
29.3.2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 29.3.2019.pdf
21.12.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 21.12.2018.pdf
2.11.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 2.11.2018.pdf
2.11.2018 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.11.2018.pdf
26.9.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 26.9.2018.pdf
22.6.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 22.6.2018.pdf
23.03.2018  Usnesení zastupitelstva 23.03.2018.pdf
21.12.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 21.12.2017.pdf
27.9.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi konaného dne 27.9.2017.pdf
28.06.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 28.06.2017
19.4.2017 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 19.04.2017.pdf
23.1.2017  Usnesení a zápis ze zasedání ZO konaného dne 23.1.2017.pdf
24.03.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.3.2016.pd
10.06.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.6.2016.pdf
24.06.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.6.2016.pdf
27.09.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice u Chrudimi dne 27.09.2016.odt 
23.11.2016 Usnesení zastupitelstva dne 23.11.2016.pdf
21.12.2016 Usnesení a zápis ze zasedání ZO konaného dne 21.12.2016.pdf

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 
Domácí ČOV